Concerten


Dido & Aeneas
Mr. Henry Purcell

YouTube

Het verhaal

Het verhaal van Dido en Aeneas
( Romeinse mythologie)
een samenvatting

In de eerste akte wordt Dido door haar zusje, Belinda, attent gemaakt op de liefde van Aeneas, de Trojaanse prins die uit brandend Troje gevlucht is en de goden beloofde in Italië een nieuwe stad op te bouwen (wat later Rome zal worden). Hij beland na veel omzwervingen echter in Carthago, de stad die door Dido gesticht is en waar zij inmiddels koningin is.

Dido verzet zich, zij treurt nog om haar eerste verloren liefde.

Venus, Aeneas' moeder, zorgt ervoor dat Aeneas verliefd wordt op Dido en hoopt dat hij rustig in Carthago blijft waar hij kan ontkomen aan de toorn der goden.

Cupido vuurt zijn pijlen af en Aeneas is bereid de belofte die hij gedaan heeft aan de goden te breken en bij Dido te blijven. Dido verzet zich nog zwakjes en wijst Aeneas op zijn eed maar haar ogen verraden al de liefde die haar tong nog ontkent. Cupido's pijlen treffen doel en de liefde van Dido en Aeneas ontvlamt.

Go revel, ye cupids, the day is your own!!!

In de tweede akte roept de opperheks, die Dido haar succes en macht in Carthago misgunt, alle heksen bijeen om een plan te beramen Aeneas te verdrijven.

Zij willen nog voor zonsopgang Dido haar macht, liefde en leven benemen.

Het plan is de geest van de opperheks in de gedaante van Mercurius, de boodschapper van Jupiter, naar Aeneas te sturen en hem te wijzen op de belofte die hij aan de goden gedaan heeft. Hij zal met zijn hele vloot nog dezelfde nacht uit moeten varen.

Dido en Aeneas zullen in een door de heksen ontketende storm naar hun paleis terug worden gedreven van hun jachtpartij.

Ondertussen jagen Dido, Aeneas en hun gevolg door de prachtige heuvels en dalen rond Carthago. De lucht wordt onheilspellend donker en het gezelschap haast zich terug naar de stad. Haste, haste to town!

Aeneas wordt door de geest staande gehouden en uit naam van Jupiter gedwongen te beloven dat hij nog diezelfde avond zal uitvaren. Hij moet op Italiaanse bodem Troje doen herrijzen! Aeneas gehoorzaamt, maar zou liever sterven en heeft niet de moed Dido te vertellen dat hij haar gaat verlaten.

In de derde akte worden de schepen geladen en de matrozen nemen (met valse beloften) afscheid van hun liefjes.

De heksen verheugen zich en zien hun plan gelukt. Er wordt nog een heftige storm gepland om Aeneas zo snel mogelijk op volle zee te zien belanden.

Aeneas probeert Dido uit te leggen dat hij niet anders kan dan de goden gehoorzamen, maar Dido voelt zich verraden en zegt te zullen sterven als hij de belofte aan de goden belangrijker acht dan zijn liefde voor haar.

Ze verwijt hem haar met mooie beloften gepaaid te hebben en nu krokodilletranen te huilen.

Thus on the fatal banks of Nile weeps the deceitful crocodile

Aeneas wil, verscheurd door zijn liefde voor Dido, toch blijven, maar Dido stuurt hem weg.

Let Jove say what he please, I'll stay Away, away! No,no, away!

Wanneer Aeneas weg is sterft Dido van verdriet in de armen van Belinda.

Remember me. But ah! forget my fate.

 

 

 

 Privacybeleid


Feel free to send your comment to : Webmaster
Including WEB2.0 
Last updated by Leo J. Estercam on 08 maart 2019 17:14